Op deze pagina informeren wij u over nieuwsberichten die betrekking hebben op de AVG, en over onze AVG-tool voor het creëren van een verwerkingsindex die nodig is om aan de AVG te voldoen.

Het gebruik van Google Analytics is mogelijk binnenkort niet meer toegestaan omdat het niet voldoet aan de Europese privacywetgeving AVG.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een Nederlands bedrijf 15.000 euro boete gegeven vanwege het verwerken van gezondheidsgegevens van zieke werknemers en het slecht beveiligen ervan.

De accomodatieboekingswebsite Booking.com heeft van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van 475.000 euro gekregen omdat ze een datalek te laat hebben gemeld.

Grote toename hacks en datadiefstal

Het aantal bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemelde hacks waarbij persoonsgegevens werden buitgemaakt, is in 2020 met 30% gestegen ten opzichte van 2019.

cookie-boete: Google 100 miljoen, Amazone 35 miljoen

De Franse privacy-instantie Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) heeft Google een boete van 100 miljoen euro en Amazon 35 miljoen euro opgelegd voor het plaatsen van cookies zonder toestemming.

Nog geen nieuwe EU-VS overeenkomst over gegevensoverdracht

Afgelopen juli is de Privacy Shield overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Zwitserland en de Europese Unie door het Europese Hof van Justitie verworpen. Het hoogste gerechtshof van de Europese Unie heeft het verworpen vanwege de bezorgdheid over het Amerikaanse toezicht.

Privacy Shield voldoet niet aan de AVG

Het Privacy Schild verdrag voldoet niet aan de AVG. De trans-Atlantische overeenkomst, die de bescherming regelt van persoonsgegevens van EU-burgers die in de VS worden verwerkt, is door het Europese Hof van Justitie nietig verklaard. 

AVG-beslissingen in de GDPR-Hub (Screenshot)

Met de GDPRHub heeft noyb een database gepubliceerd die samenvattingen van GDPR-beslissingen uit heel Europa toont in de vorm van een wiki.

Sterke toename van privacyklachten

Het aantal privacyklachten dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt ingediend, blijft sterk toenemen. Volgens het AP hebben in de eerste helft van 2019 ruim 15.000 mensen een klacht ingediend, tegen ongeveer 9.000 in de tweede helft van 2018.

Verwerkingsregister Demo

Na de grote hype en de spanning rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het voorjaar van 2018 en de relatief rustige zomer die daarop volgde, is onze ervaring dat veel organisaties nog steeds niet klaar zijn met de naleving van de AVG. Het verwerkingsregister, een interne documentatie-eis, is meestal nog niet geïmplementeerd.

De Nederlandse bank Theodoor Gilissen Bankiers heeft een boete van €48.000 betaald aan de Autoriteit Persoonsgegevens wegens het niet nakomen van het recht op inzage in eigen persoonsgegevens.

Privacy Shield overeenkomst

De Europese Unie heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd dat ze nog drie maanden de tijd heeft om te voldoen aan de Privacy Shield overeenkomst. De overeenkomst die in juli 2016 van kracht werd, regelt het verplaatsen en opslaan van data van consumenten tussen Europa en de USA.

End of Service

Thank you for your interest in this GDPR tool.

We've decided to quit with this service at end of September 2023.
Former customers can download their PDFs until the end of September 2023.