Grote toename hacks en datadiefstal

Het aantal bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemelde hacks waarbij persoonsgegevens werden buitgemaakt, is in 2020 met 30% gestegen ten opzichte van 2019.

In 2020 ontving de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens 1.173 meldingen van datalekken, waarbij hacking, malware of phishing werd ingezet om persoonsgegevens te stelen.

Criminelen richten zich vooral op organisaties die veel persoonsgegevens verwerken. Criminele hackers zijn steeds vaker langere tijd actief op een bedrijfsnetwerk om het bedrijf en hun systeem in kaart te brengen. Vervolgens stelen ze grote hoeveelheden persoonsgegevens en/of voeren ze een ransomware-aanval uit waarbij ze essentiele computersystemen versteutelen en dat alleen tegen betaling weer ongedaan maken.

Vooral de diefstal van persoonsgegevens kan voor individueen veel narigheid en schade opleveren. Criminelen kunnen persoonsgegevens gebruiken voor identiteitsfraude en oplichting. Met behulp van de gestolen persoonsgegevens proberen criminelen via phishing meer gegevens te verkrijgen of geld afhandig te maken.

Overigens is het aantal datalekmeldingen door fouten zonder kwade opzet, ten opzichte van 2019 met 3.000 gevallen gedaald naar 24.000 meldingen. Een groot deel van de daling komt omdat incassobureaus hun werkwijze hebben verbeterd en er minder betalingsherinneringen bij verkeerde ontvangers terechtkwamen.

bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-luidt-noodklok-explosieve-toename-hacks-en-datadiefstal

End of Service

Thank you for your interest in this GDPR tool.

We've decided to quit with this service at end of September 2023.
Former customers can download their PDFs until the end of September 2023.