Persoonsgegevens volgens AVG

Persoonsgegevens zijn alle gegevens van identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Persoonsgegevens

Denk bijvoorbeeld aan gewone persoonsgegevens

 • Naam
 • Adres
 • Postcode + huisnummer
 • Woonplaats
 • Telefoonnummers
 • E-mail adressen
 • Geboortedatum

Maar ook gegevens waarmee een persoon te herleiden is:

 • IP-adressen
 • MACadressen
 • Cookies

Bijzondere persoonsgegevens

De AVG noemt ook een categorie van bijzondere persoonsgegevens (Art. 9):

 • raciale of etnische afkomst
 • politieke meningen
 • religieuze of filosofische overtuigingen
 • vakbondslidmaatschap
 • genetische gegevens
 • biometrische gegevens
 • gegevens over gezondheid of
 • het seksleven van een natuurlijke persoon of
 • seksuele geaardheid.