Security for data processors

Gegevensverwerkers verwerken gegevens namens de controller. U moet ervoor zorgen dat uw gegevensverwerkers voldoen aan de AVG.

In het algemeen mogen gegevensverwerkers alleen persoonsgegevens verwerken op basis van gedocumenteerde instructies (= contract) van de controller. De bewerker moet ook zorgen voor technische en organisatorische maatregelen.

Registratie van verwerkingsactiviteiten voor gegevensverwerkers

  • Naam en contactgegevens van de verwerker, indien van toepassing: functionaris voor gegevensbescherming
  • Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke (en representatieve en indien van toepassing: functionaris voor gegevensbescherming) voor wie de gegevens worden verwerkt
  • Categorie├źn verwerkingsactiviteiten die worden verwerkt namens de controller
  • Overdracht van gegevens naar derde landen of internationale organisaties
  • Indien gegevens worden verzonden: documentatie over garanties dat het proces voldoet aan de EU AVG
  • Algemene beschrijving van technische en organisatorische maatregelen (TOM's)

Als een gegevensverwerker een andere bewerker of onderaannemer inschakelt, moet de controller vooraf worden ge├»nformeerd en moet de controller de verwerkingsactiviteit bevestigen.

End of Service

Thank you for your interest in this GDPR tool.

We've decided to quit with this service at end of September 2023.
Former customers can download their PDFs until the end of September 2023.