Security for data processors

Gegevensverwerkers verwerken gegevens namens de controller. U moet ervoor zorgen dat uw gegevensverwerkers voldoen aan de AVG.

In het algemeen mogen gegevensverwerkers alleen persoonsgegevens verwerken op basis van gedocumenteerde instructies (= contract) van de controller. De bewerker moet ook zorgen voor technische en organisatorische maatregelen.

Registratie van verwerkingsactiviteiten voor gegevensverwerkers

  • Naam en contactgegevens van de verwerker, indien van toepassing: functionaris voor gegevensbescherming
  • Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke (en representatieve en indien van toepassing: functionaris voor gegevensbescherming) voor wie de gegevens worden verwerkt
  • Categorie├źn verwerkingsactiviteiten die worden verwerkt namens de controller
  • Overdracht van gegevens naar derde landen of internationale organisaties
  • Indien gegevens worden verzonden: documentatie over garanties dat het proces voldoet aan de EU AVG
  • Algemene beschrijving van technische en organisatorische maatregelen (TOM's)

Als een gegevensverwerker een andere bewerker of onderaannemer inschakelt, moet de controller vooraf worden ge├»nformeerd en moet de controller de verwerkingsactiviteit bevestigen.