De Nederlandse bank Theodoor Gilissen Bankiers heeft een boete van €48.000 betaald aan de Autoriteit Persoonsgegevens wegens het niet nakomen van het recht op inzage in eigen persoonsgegevens.

In 2006 verzocht een klant van de bank om inzage in zijn persoonsgegevens: welke gegevens had bank over hem? Waar kwamen die gegevens vandaan? En met wie ze werden gedeeld?

De bank wilde deze informatie niet verstrekken en overtrad daarmee de privacywetgeving. Een advocaat van de klant heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens een handhavingsverzoek ingediend om zo alsnog inzage in de gegevens te krijgen.

Na een onderzoek heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de bank 2 maanden de tijd gegeven om aan het inzage recht te voldoen, met daarbij een dwangsom van €12.000 per week dat de bank in gebreke bleef. Uiteindelijk gaf Theodoor Gilissen 4 weken na aflopen van de termijn inzage aan de klant.

End of Service

Thank you for your interest in this GDPR tool.

We've decided to quit with this service at end of September 2023.
Former customers can download their PDFs until the end of September 2023.