Privacy Shield overeenkomst

De Europese Unie heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd dat ze nog drie maanden de tijd heeft om te voldoen aan de Privacy Shield overeenkomst. De overeenkomst die in juli 2016 van kracht werd, regelt het verplaatsen en opslaan van data van consumenten tussen Europa en de USA.

Privacy Shield overeenkomst

De Privacy Shield overeenkomst is overeengekomen door het Amerikaanse ministerie van Handel, de Europese Commissie en de Zwitserse overheid om bedrijven aan weerszijden van de Atlantische Oceaan gegevens van Europese burgers te kunnen laten uitwisselen. De bedrijven die zich hebben aangemeld bij het Privacy Shield register verklaren dat ze adequate maatregelen nemen om de persoonlijke gegevens te beschermen.

Het Europees Parlement vindt dat de VS beter toezicht moet houden op de bedrijven die op de Privacy Shield lijst staan. Ze wil dat bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik van de persoonsgegevens van EU-burgers van de lijst moeten worden verwijderd. Denk bijvoorbeeld aan het recentelijke Facebook schandaal, waarbij Cambridge Analytica gegevens van 2,7 miljoen Europese burgers heeft verzameld. Als dat niet gebeurt wil het EP de Privacy Shield overeenkomst laten opschorting per 1 september. 

Een ander punt is dat het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken een ombudsman moet aanstellen die klachten van Europese burgers in behandeling neemt. Maar dat hebben ze tot op heden nog niet gedaan.

Het Privacy Shield wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld door de Europese Unie.  In oktober 2018 zal de Europese Commissie nogmaals de naleving van de Privacy Shield-overeenkomst evalueren. Ze kunnen besluiten om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen als de verenigde staten zijn belofte om de rechten van EU-burgers in de VS adequaat te beschermen niet nakomt. 

Bronnen:
https://www.nu.nl/internet/5390243/eu-dreigt-privacy-shield-spel-zetten-als-vs-zich-niet-afspraken-houdt.html 
https://www.ft.com/content/f5c4795e-91b0-11e8-b639-7680cedcc421 

End of Service

Thank you for your interest in this GDPR tool.

We've decided to quit with this service at end of September 2023.
Former customers can download their PDFs until the end of September 2023.