Belastingdienst AVG

De Nederlandse belastingdienst moet van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) per 1 januari 2019 stoppen met het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in het btw-nummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft gemeld dat de Belastingdienst geen wettelijke basis heeft om het burgerservicenummer te gebruiken in het btw-identificatienummer.

Burgerservicenummer

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen. Het is een wettelijk identificatienummer om de communicatie tussen overheid en burger makkelijker te maken. Het voordeel van een BSN is dat burgers hun persoonsgegevens niet bij elke overheidsorganisatie steeds opnieuw hoeven aan te leveren. De rijksoverheid waarschuwt om voorzichting om te gaan met het BSN nummer om fraude te voorkomen. Zo raden ze aan bij het maken van een kopie van je paspoort / ID om het burgerservicenummer af te dekken.

BTW-nummer

Elk bedrijf dat BTW plichting is, krijgt in Nederland van de belastingdienst een BTW-nummer. Standaard gaf de belastingdienst aan zelfstandigen met een eenmanszaak een nummer dat bestond uit hun burgerservicenummer (BSN) met het voorvoegsel NL en achtervoegsel B01. Omdat het BTW-nummer verplicht vermeld dient te worden op de factuur en website van ondernemers, kan iedereen het burgerservicenummer van een zelfstandige zien.

Autoriteit Persoonsgegevens  

De AP stelde een onderzoek in naar het gebruik van het BSN nummer voor BTW nummers. Ze concludeerden dat er geen wettelijke grondslag bestaat voor het gebruik van het BSN in het btw-nummer.

De uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft namelijk voor dat in een wet expliciet moet zijn opgenomen dat persoonsgegevens voor een bepaald doel verwerkt en gebruikt mogen worden. En dat is volgens de AP hier niet het geval. De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb), die gaat over het gebruik van het BSN, zegt niks over gebruik van het verwerken van het BSN in btw-nummers.
(NRC.nl)

De Belastingdienst moet vanaf 1 januari 2019 stoppen met het gebruik van het BSN in het BTW-nummer. Als ze dat niet doen dan kan de AP handhavende maatregelen nemen.

Bronnen:
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/06/ap-belastingdienst-moet-stoppen-gebruik-bsn-in-btw-nummers-a1609144
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/belastingdienst-verwerkt-burgerservicenummers-strijd-met-de-wet

End of Service

Thank you for your interest in this GDPR tool.

We've decided to quit with this service at end of September 2023.
Former customers can download their PDFs until the end of September 2023.