AVG-beslissingen in de GDPR-Hub (Screenshot)

Met de GDPRHub heeft noyb een database gepubliceerd die samenvattingen van GDPR-beslissingen uit heel Europa toont in de vorm van een wiki.

De database bestaat uit twee delen - AVG-beslissingen en een kennisdatabase:

1. De sectie "Beslissingsdatabase" vat de AVG-beslissingen van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten en rechtbanken samen in het Engels. De samenvattingen kunnen worden doorzocht op het relevante AVG-artikel, dat de autoriteit voor gegevensbescherming of de rechtbank afgeeft. Elke dag controleert noyb meer dan 50 websites in elke EU-lidstaat. Deze pagina bevat momenteel meer dan 100 beslissingen en het doel is om tegen het einde van 2020 meer dan 500 beslissingen op te nemen. Ze zijn van mening dat een goed overzicht van nationale AVG-beslissingen cruciaal is voor een pan-Europees debat over de interpretatie van controversiƫle kwesties in de AVG. Om op de hoogte te blijven, wordt ook een nieuwsbrief aangeboden.

2. In het "Kennisgebied" verzamelen ze opmerkingen over AVG-artikelen, profielen van gegevensbeschermingsovereenkomsten en 32 AVG-rechtsgebieden (EU + EER). In deze database vindt u alles, van het telefoonnummer van de IJslandse autoriteit voor gegevensbescherming tot een uitgebreid inzicht in elk artikel van de AVG.

noyb staat voor "none of your business" ("dat zijn niet uw zaken") en is het "Europese centrum voor digitale rechten" gevestigd in Wenen. Het werd in 2018 opgericht door Max Schrems, een advocaat en functionaris voor gegevensbescherming die bekend werd vanwege het aanklagen van Facebook.

End of Service

Thank you for your interest in this GDPR tool.

We've decided to quit with this service at end of September 2023.
Former customers can download their PDFs until the end of September 2023.