Sterke toename van privacyklachten

Het aantal privacyklachten dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt ingediend, blijft sterk toenemen. Volgens het AP hebben in de eerste helft van 2019 ruim 15.000 mensen een klacht ingediend, tegen ongeveer 9.000 in de tweede helft van 2018.

De Autoriteit Persoonsgegevens verklaart de toename doordat het indienen van privacyklachten in Nederland nog vrij nieuw is maar wel steeds bekender wordt. Verder maken meer mensen zich zorgen over hun privacy. Er wordt meer geklaagd over schendingen mbt niet voldoen aan inzageverzoek of het laten verwijderen van persoonlijke gegevens. 

 De AP heeft een beperkt aantal medewerkers en het aantal klachten dat binnenkomt is groter dan de ze momenteel kunnen afhandelen. Daarom zoekt het AP naar een structurele oplossing en is daarvoor ingesprek met het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Volgens de AP gaan de meeste klachten (32%) over een schending van een privacyrecht (het recht op inzage of het recht op verwijdering). Zo krijgen mensen soms geen of geen volledige inzage in hun gegevens, of zijn de drempels voor het laten verwijderen van hun persoonsgegevens to hoog. Zo'n 13% van de klachten gaat over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan derden terwijl de betrokkenen dat niet weten. De betrokkenen komen er pas achter nadat ze benaderd worden door voor hun onbekende bedrijven voor direct marketingdoelen.

De sectoren waar de Autoriteit Persoonsgegevens het meeste klachten over krijgt zijn zakelijke dienstverleners (46%), de overheid (14%) en de IT-sector (13%). Bij zakelijke dienstverleners gaan klachten vooral over privacyrechten en direct marketing. Bij de overheid gaat het vaak over de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

End of Service

Thank you for your interest in this GDPR tool.

We've decided to quit with this service at end of September 2023.
Former customers can download their PDFs until the end of September 2023.