Privacy Shield voldoet niet aan de AVG

Het Privacy Schild verdrag voldoet niet aan de AVG. De trans-Atlantische overeenkomst, die de bescherming regelt van persoonsgegevens van EU-burgers die in de VS worden verwerkt, is door het Europese Hof van Justitie nietig verklaard. 

De Privacy Shield overeenkomst is in 2016 overeengekomen door het Amerikaanse ministerie van Handel, de Europese Commissie en de Zwitserse overheid om bedrijven aan weerszijden van de Atlantische Oceaan gegevens van Europese burgers te kunnen laten uitwisselen. De bedrijven die zich hebben aangemeld bij het Privacy Shield register verklaren dat ze adequate maatregelen nemen om de persoonlijke gegevens te beschermen.

Europese privacy-activisten maakten bezwaar tegen de overeenkomst omdat zij wilden voorkomen dat bedrijven hun persoonlijke gegevens zouden verplaatsen naar landen met lossere regels voor gegevensbescherming.  Een Oostenrijkse gegevensbeschermingsadvocaat, Max Schrems, diende een klacht in tegen Facebook met als argument dat zijn privacyrechten werden geschonden. Zijn gegevens zouden kwetsbaar zijn omdat ze door Amerika zouden kunnen worden gebruikt nadat ze waren doorgegeven aan de Verenigde Staten.  Dit resulteerde in een bredere discussie over de geldigheid van transatlantische overeenkomsten inzake gegevensoverdracht.

Op donderdag 16 juli 2020 heeft het Hooggerechtshof van Europa in Luxemburg de trans-Atlantische overeenkomst Privacy Shield ongeldig verklaard.

bronnen:

End of Service

Thank you for your interest in this GDPR tool.

We've decided to quit with this service at end of September 2023.
Former customers can download their PDFs until the end of September 2023.