De Europese Unie heeft een infographic beschikbaar over de verschillende componenten van de AVG.

Volgens de EU bestaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit betere regels voor kleine bedrijven. Vanaf 25 mei 2018 hebben burgers meer controle over hun gegevens. En bedrijven moeten voldoen aan slechts één reeks regels voor alle bedrijven die actief zijn in de EU (in het verleden had elk EU-land zijn eigen privacyregels).

Meer informatie voor het midden- en kleinbedrijf (MKB): https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_nl.htm

End of Service

Thank you for your interest in this GDPR tool.

We've decided to quit with this service at end of September 2023.
Former customers can download their PDFs until the end of September 2023.